Algemene voorwaarden Studio


Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor elke behandeling of transactie tussen La Belle Finesse en de klant.
Bij het maken van een afspraak ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.


Afspraken
Afspraken kunnen gemaakt worden via de online agenda, via sms/ whatsapp of in de studio.
Gelieve tijdig op je afspraak te verschijnen.
Zo verloopt de planning vlot en kan iedereen gebruik maken van de tijd die voor hem/haar gereserveerd is.
Ga je toch later zijn, gelieve mij dan te verwittigen via telefoon of sms.
Indien je later bent, ben ik genoodzaakt jouw behandeling in te korten, dit uit respect voor de volgende klant.

Van zodra je 15 minuten te laat bent, dan wordt de behandeling geannuleerd omdat ik dan geen kwalitatieve behandeling meer kan uitvoeren.
Er wordt 50% van de geboekte behandeling in rekening gebracht.
Een nieuwe afspraak kan dan direct ingepland worden uiteraard.

Een afspraak annuleren of verplaatsen kan kosteloos indien je uiterlijk 48u voor aanvang van de behandeling verwittigt.
Dit kan enkel telefonisch of per sms (0472/51.69.33).
Boekingen of annulatie via e-mail of social media worden NIET aanvaard want deze worden niet altijd onmiddellijk gelezen.

- Tot 48 uren voor de afspraak = geen kosten
- Minder dan 48 uren voor de afspraak = helft van de behandeling
- Tot 24 uren voor de afspraak = volledige behandeling
- Niet opdagen zonder te verwittigen = volledige behandeling

Indien je op het moment van de afspraak de
 geplande behandeling wijzigt (bv. ipv de geplande bijwerking van BIAB kies je voor een afzonderlijke manicure) dan zal eveneens het bedrag van de voorziene behandeling worden aangerekend
Kan je lasersessie niet doorgaan omdat je de nodige voorbereiding niet hebt gedaan dan zal de sessie volledig in rekening worden gebracht.

Waarom een vergoeding bij het niet komen opdagen, laattijdige afzegging of verzetten?
Wanneer je een afspraak maakt met mij wordt er speciaal voor jou tijd gereserveerd in de agenda. De tijd die jij reserveert is vervolgens een tijdsblok waar ik geen andere klant kan inplannen.
Ik realiseer me dat er veel dingen zijn die in het dagelijkse leven van mensen kunnen voorkomen maar wanneer je niet komt opdagen of laattijdig annuleert ben ik niet meer in de mogelijkheid om jouw plaats in te vullen en verlies ik zo tijd en inkomsten.

Vanuit professioneel standpunt ben ik dan ook genoodzaakt om een laattijdige annulatie of het niet komen opdagen te laten vergoeden.
Het factuur zal je per mail ontvangen en dient binnen de 14 dagen betaald te worden.
Betaal je factuur op tijd, bij elke herinnering die ik moet sturen zal er een administratieve kost gerekend worden van €5.

Garantie
La Belle Finesse geeft 7 dagen garantie op de nagelbehandelingen, mits de klant de nagels correct verzorgd en gebruikt.
Deze garantie vervalt indien:
• De klant op de hoogte is gebracht door La Belle Finesse over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
• De klant andere producten dan door La Belle Finesse geadviseerde producten heeft gebruikt;
• De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd; 

Dit houdt in: 2x per dag smeren met Dadi'Oil; 1 flesje(3,75ml) per maand
• De klant de producten niet volgens het advies van La Belle Finesse heeft gebruikt;
• De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer er sprake is van garantie, kan de klant de nagels kosteloos laten herstellen.
Herstelling na deze 1ste week of door eigen fout gebeuren aan de vaste tarieven (zie prijslijst).
‘La Belle Finesse’ geeft in geen enkel geval geld terug.


Leeftijd
La Belle Finesse voert geen behandeling uit bij personen jonger dan 18 jaar.


Betaling
La Belle Finesse vermeldt alle prijzen inclusief BTW.
Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
De betaling voor de behandeling dient direct na de behandeling plaats te vinden.
Betalen kan cash of met de bancontact of bank applicatie op je smartphone.


Hygiëne
Wij gaan zorgvuldig om met hygiëne en verwachten van jouw hetzelfde.
Wij kunnen ten allen tijde een klant of behandeling weigeren.
Rookpauzes zijn tijdens de behandeling niet toegestaan!
Er worden geen kunstnagels geplaatst op schimmelnagels en/of op zwaar beschadigde nagels.
Je krijgt deskundig advies van mij en ik verwijs je eventueel door naar uw huisarts.


Gezelschap
Ik verzoek aan mijn klanten om liefst geen gezelschap mee te nemen naar mijn studio (volwassenen, kinderen of dieren).
Ik beschik over een beperkte ruimte en en ik wil een optimale service bieden tijdens mijn behandelingen.


Geheimhouding
La Belle Finesse is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
Informatie geldt als vertrouwelijk indien de klant dit mededeelt of dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, La Belle Finesse verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


Schade en diefstal
La Belle Finesse heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/ of de ruimte waar het salon is gevestigd.
Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie!
Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant meebrengt naar het salon.
Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of beschadigingen op de parking voor of aan het salon.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ‘La Belle Finesse’ is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijnen gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Cadeaukaarten
Cadeaukaarten zijn niet inwisselbaar voor geld.